OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : Allah bes baki heves

http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=292&PN=1

ALLAH BES BAKY HEVES

 

FTH dizini içindeki dosyalar

uploads/20110206_093409_FTH.rar

 

Yzmir, 05.02.2011

 

 

Allah yeter gerisi biter.. çünkü O’ndan ba?ka her ?ey ba?lar biter.

Öncelik ve sonralyk yasasy çerçevesinde ba?layyp biten varlyklar ve olaylaryn O’nun adlarynyn varly?ynyn göstergesi, eylemlerinin görüngüsü, adlarynyn gösterisi ve gerçe?inin görüntüsü oldu?unu anlamayanlaryn bulduklary sadece bir hevestir.

 

 

Kitabyn son iki  suresi olan Felak ve Nas.. surelerinin belirtti?i dört tane dü?me var insan elbisenin üzerinde Hyrs ve Hased ile Heva ve Heves.

Dört tane “H” ile ba?lyyor.. bu “H”lerin hepsi ayny “Ses” ile çykmaz…

 

Bu yazyda Esrar-y ?eriaty ara?tyran ?emalaryn içindeki sadece birisini anlatmaya çaly?aca?ym; HEVES. Kurunutu ve vesvese denilen bu musibet, insani seyrin syrryny anlamadan nara gark eden nursuz te?hir ve gurur batakly?ydyr. Girilince ö?renilen bir de?er de?il bu gerçek.. e?er çykarsanyz ma?aza de?il ma?ara oldu?unu anlady?ynyz sanal ve banal bir vehim ve hayal kuyusudur bu dünya...

 

Güzel Türkçe’min sesini dinle.. vesves.. ves.. ves.. sev.. sev.. bir heves olan bütün sevgilerin özünü syksan hüzün ve üzüntü damlatan nesnelerin  kaybolu?laryn firakly nidasyny duyar ve yüzünü görsen ke?ke ve keder kanatan kimselerin ayrylyklarynyn acykly sedasyny söylersin. Sana güzel gelen  sevmelerinin ardyndan zeval ve firak feryady duyulacaksa  bu esintinin nefesinde çirkin bir heves kokar.

 

E?er bu kalycyly?a ça?yran geçici uyarynyn ayyltan esintisinin duyurusunu anlamyyorsam beni uyandyracak hiçbir duyumsama yoktur.

 

Kibir denen hastalyk senin içinde yer etmi?se O’nun uzma ve ulya Kemal-i Kibriya’syny  fark ve kadr edemez. Tekbirlerin tekfirini  kaldyramaz.

 

Heves hür ruhtan bozma dört kanatly bir kelebektir.. te?hir ba?ynyn iki yanynda riya ve sum’a kanatlary, gurur kuyru?unun iki yanynda fahr ve ucub kanatlary.  Bu klibin filmini a?a?ydaki tabloda görebilirsiniz. Bu iletinin dizini içindeki tablolarda da ?eriatyn gizemlerini açan resimler var.

 

Marifet ve muhabbet derinindeki hayret ve mahviyet kapylaryny geçmek istiyorsam fikrimin Fehim ve Fykyh ellerini  ve zikrimin ?ükür ve Sabyr ayaklaryny Hür Adam gibi çaly?tyrmalyyym.

 

Böylece ben ve sen üç gömlekli varly?yn çyplak karanly?yn vehim ve hayal gölgesinin "heva ve heves ile hyrs ve hased" bölgesinden çykyp tüm öl-ge’lerin  olgu’sunu anlaryz...

 

ve elbette heveslerini byrakma, kendi esrikli?inden syyrylma, benin tuza?yndan kurtulma ve dünya  tekerleli?ini terketme kar?yly?ynda...  

 

Ben ve sen yani biz.. O’nun onbiriyiz. O “Bir” takymy “BYZ” yaptyk  my ben YYYLYK’le sende, sen GÜZELLYK’le bende kaybolursun. Böylece sen GERÇEKLYK’le bende, ben DO?RULUK’la sende görünürüm.

 

Yeter ki YETKYN’ce “Allah bes, bâki heves”  diyebilelim.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

 


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.