OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : genel ve özel kültür

Selamün Aleyküm,

Bir genel kültür var, bir de özel kültür var.. bir gelen evrak var bir de giden evrak var.. gelen ve giden evrakyn ikisine birden GENEL EVRAK denilebilir. Öyle ise özel ve genel kültürün ikisine birden  ne diyece?iz ?

Genel kültür herkese ve her yere ve her zamana AÇIK bir kültürdür, özel kültür ise ki?iye özge, ?ahsa mahsus ve umuma KAPALI bir kültürdür. Genel kültür azdyr fakat sa?lamdyr. Özel kültür zengindir fakat hürafelerden hakk inançlara kadar GENEL KRYTERLER ile testi gereken yüklemler ve yargylar baryndyryr.

Genel kültür içinde umuma mal olmu? fikir, bulu? ve kanunlar dahi özel sahibinin adyyla anylan, zamanynda bireysel çabalaryn eme?iyle bulanan deneyimler ve de?erlerdir. Genel kültür, önsel ilkeler ve ortak verilerden ibarettir. Buna kysaca dü?ünce ve dil diyebiliriz. Bunun biraz daha  geni? ve kapsamly olanyna  sözlük / lügat denilen denizdir... Dile zenginlik veren buraya akan yrmaklar olan içerikli di?er kitablardyr.

Genel ve özel kültürün ikisine birden ne denilecek diye sormu?tuk.. "Gen-öz-el Kültür"  ya da G.Ö.K diyebilir miyiz ? Y?te bizim kültür dünyamyzyn toplam ady bu gökler... bir genel dünya var.. kürre-i arz.. fakat bu yer küresi insanlaryn ?uur aynalarynda yansyyan özel dünyalary sayysynca ço?alyr. Bir genel dünya üzerinde ya?yyan be? milyar özel dünyanyn olu?turdu?u engin ve zengin dünyanyn üzerinde yükselen gök, sözlük denizini tamamen ku?atyr.

Buna ra?men yine sözlük.. önemini ve de?erini korur. Çünkü tüm özel dünyalar bu sözlü?ün genel dünyasyna dayanyrlar. Belki genel dünya sözün biçimi ve dizimidir, özel dünyalarymyz ise sözün içeri?i ve bilimidir.

Demek sözlük, söz gibi önemli, töz gibi de?erlidir ve ona göz gibi bakyp toz kondurmayaca?yz. Usumuzun bekçisi ve uzumuzun besleyicisi sözcük ayny zamanda bilgi saklayycysy ve buyruk ta?yyysydyr da...

Sözünüz sa?lykly özümüz sa?lam olsun...

Osmanziya


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.